Sinhala (Sri Lanka)Tamil-Sri Lanka

Home Schools

Schools

NAME/ LOCATION

NO OF STUDENTS

NO OF TEACHERS

01. Nalanda central collage, Minuwangoda

3145

125

02. Nalanda Balika Central Collage, Minuwangoda

3001

97

03. Nilpanagoda M.V.

549

28

04. Mabodala M.V.

268

16

05. Horampella Seelavimana M.V.

571

31

06. Yatiyana M.V.

371

24

07. Kopiwatta Primary

180

13

08. Polwatta M.V.

952

33

09. Yatiyana Roman catalic Primary

441

21

10. Watinapaha Buddhism Primary

72

10

11. Wegowwa Primary

457

22

12. Withanamulla Primary

345

18

13. Kamaragoda Roman Catalic Primary.

156

13

14. Metikotumulla Primary

0

0

15. Wankepumulla Primary

25

05

16. Horampella Priary

126

07

17. Arangawa Sri Darmarama Primary

361

14

18. Opatha Sri Gunananda Primary

29

06

19. Kalahugoda Roman Catalic Primary

540

17

20. Galloluwa Roman Catalic Primary

84

07

21. Watinapaha Roman Catalic Primary

34

06

22. Presedent Collage

1501

65

23. Senarath Paranavithana Vidyalaya

1260

77

24. Kotugoda Sri Rahula M.V.

1154

49

25. Devalapola Ananda M.V.

827

44

26. Wigoda M.V.

263

22

27. Doranagoda M.V.

122

15

28. Thammita M.V.

407

25

29. Burulapitiya M.V.

1327

55

30. Korasa Ranasingha M.V.

386

24

31. Kalawana Primary

80

13

32. Weliya Sri Sugathapala Primary

144

15

33. Weediyawatta Senerath Primary

640

29

34. Pethiyagoda Buddhism Primary

190

16

35. Balabowa Primary

344

18

36. Marapola M.V.

1388

53

37. Doranagoda Sri Rathanajothi Primary

640

29

38. Asgiriya Sudarshana Primary

296

18

39. Asgiriya Primary

148

16

40. Uggalboda Primary

266

16

41. Nedagamuwa Primary

536

20

42. Siyambalapitya Primary

23

04

43. Yagodamulla Primary

63

09

44. Madelgamuwa Primary

33

05

45. Goigama Nagarama Primary

97

07

46. Udugampola Primary

971

30

47. Udugampola Methodista Primary

178

30

48. Yagodamulla Primry

56

07

49. Asgiriwalpola Primary

65

06

50. Al Amman Muslim M.V.

826

35

51. Pituwalgoda Primary

11

03

52. Udugampola Roman Catalic Primary

117

06

53. Ganihimulla Primary

0

0

54. Nedagamuwa Sri Sarananda Primary

105

08