Tamil-Sri LankaEnglish (United Kingdom)

මුල් පිටුව සේවා විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම්

විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම්

  1. විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම

2013 විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවන දිනයන් පහත පරිදි වේ.


ජනවාරි 10   වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා

පෙබරවාරි             08  වෙනි සිකුරාදා

මාර්තු                  08   වෙනි සිකුරාදා

අප්‍රේල් 09   වෙනි අඟහරුවාදා

මැයි 09   වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා

ජූනි 10    වෙනි සඳුදා

ජූලි 10    වෙනි බදාදා

අගෝස්තු 08   වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා

සැප්තැම්බර්           10   වෙනි අඟහරුවාදා

ඔක්තෝම්බර් 08   වෙනි අඟහරුවාදා

නොවැම්බර්          08   වෙනි සිකුරාදා

දෙසැම්බර්            10   වෙනි අඟහරුවාදා

2013 විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම - සිවිල්
මාසය විශ්‍රාමිකයින් සංඛ්‍යාව

ගෙවන ලද මුලු මුදල
ජනවාරි
4887 Rs 90,584,715.12
පෙබරවාරි
4901 Rs 90,300,057.82
මාර්තු
4920 Rs 88,741,114.69
අප්‍රේල්
4933 Rs 90,947,682.02
මැයි
4927 Rs 88,515,259.95
ජුනි
4948 Rs 91,432,390.37
පුලි
4966 Rs 92,098,715.16
අගෝස්තු
4992 Rs 95,246,436,78
සැප්තැම්බර්
5000 Rs 93,851,571.35
ඔක්තෝබර්
5014 Rs 94,759,253.11
නොවැම්බර්
5024 Rs 90,045,669.27
දෙසැම්බර්
5034 Rs 94,377,231.25
2013 විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම- වැන්දඹු
මාසය විශ්‍රාමිකයින් සංඛ්‍යාව
ගෙවන ලද මුලු මුදල
ජනවාරි
1998 Rs 28,495,417.83
පෙබරවාරි
2005 Rs 29,510,568.65
මාර්තු
2001 Rs 29,016,943.35
අප්‍රේල්
2007 Rs 30,828,784.75
මැයි
2007 Rs 29,749,514.33
ජුනි
1990 Rs 29,078,813.27
ජුලි
1991 Rs 30,193,321.85
අගෝස්තු
1996 Rs 29,928,624.63
සැප්තැම්බර්
1992 Rs 30,344,832.09
ඔක්තෝබර්
1998 Rs 29,879,241.51
නොවැම්බර්
2003 Rs 29,159,700.53
දෙසැම්බර්
1998 Rs

30,302,958.40

2013 විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම-සිවිල්  (පළාත්පාලන)
මාසය
විශ්‍රාමිකයින් සංඛ්‍යාව
ගෙවන ලද මුලු මුදල
ජනවාරි

66

Rs 892,739.96
පෙබරවාරි
65
Rs 861,714,.53
මාර්තු
65
Rs 861,714,53
අප්‍රේල්
66
Rs 874,929.50
මැයි
64
Rs 873,358.86
ජුනි
64
Rs 848,906.74
ජුලි
64
Rs 871,781.74
අගෝස්තු
64
Rs 879,531.74
සැප්තැම්බර්
63
Rs 855,905.97
ඔක්තෝබර්
63
Rs 855,905.97
නොවැම්බර්
63
Rs 855,905.97
දෙසැම්බර්
62
Rs 844,746.62

2013 විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම -වැන්දඹු (පළාත්පාලන)

මාසය විශ්‍රාමිකයින් සංඛ්‍යාව
ගෙවන ලද මුලු මුදල
ජනවාරි
45
Rs 562,984.35
පෙබරවාරි
45
Rs 562,984.35
මාර්තු
46
Rs 575,292.93
අප්‍රේල්
46
Rs 575,292.93
මැයි
46
Rs 575,292.93
ජුනි
47
Rs 601,955.53
ජුලි
46
Rs 593,149.65
අගෝස්තු
45
Rs 577,957.09
සැප්තැම්බර්
44
Rs 565,772.07
ඔක්තෝබර්
43
Rs 551,116.77
නොවැම්බර්
43
Rs 551,116.77
දෙසැම්බර්
43
Rs 551,116.77